PRELEGENCI

Zapraszamy na prelekcję!

Od tabloidyzacji przekazu do tabloidyzacji języka

Prof. Katarzyna Kłosińska
Rada Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

Pracownik naukowy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowanym językoznawstwa. Sekretarz naukowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Prowadzi program "Co w mowie piszczy" w radiowej Trójce. W pracy naukowej zajmuje się  m.in. kulturą języka polskiego oraz językiem  polityki i językoznawstwem kulturowym.

Warsztat tłumacza uległ drastycznym zmianom od wypuszczenia na rynek pierwszych edytorów tekstu. Późniejsze powstanie narzędzi CAT jeszcze bardziej przyspieszyło tempo zmian. Jednak idea wyższości tłumaczenia wykonanego bez pomocy takich programów jest wciąż popularna wśród tłumaczy. Znajduje to także swoje odzwierciedlenie, kreowane świadomie lub nie, w systemie edukacji wyższej. Analiza programów studiów na polskich uniwersytetach wskazuje jasno na ogólnie słaby poziom kształcenia w zakresie obsługi narzędzi CAT. Ma to przykre konsekwencje dla przyszłych tłumaczy – wkraczają oni na rynek pracy nieświadomi ułatwień, jakie te narzędzia wprowadzają do codziennej pracy. Przez ten brak zrozumienia CAT bywają niechętni do pracy w systemach tego typu i trudniej ich przekonać do rozliczenia na podstawie dopasowań (tzw. matches).  Powstaje więc konflikt interesów i ideałów w zetknięciu z bardziej świadomymi biurami tłumaczeń, które dążą do większej kontroli nad projektami poprzez stosowanie rozwiązań związanych z AI. Przepaść między oczekiwaniami rynku a kompetencjami tłumacza jest niezaprzeczalna. Celem naszego wystąpienia jest zaprezentowanie statusu kształcenia w zakresie obsługi narzędzi CAT oraz zasugerowanie zmian, które poprawią pozycję tłumaczy na rynku.

Epoka AI w praktyce tłumacza a obecny system edukacji - wraz z M. Huntem

Magdalena Ochmańska,
eCORRECTOR Ltd

Dynamiczna doktorantka z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach. W swoich badaniach porusza problematykę medialnej specyfiki przekładu na przykładzie franczyzy Wiedźmin. W eCORRECTOR jest Kierownikiem Zespołu Tłumaczeń odpowiedzialnym m.in. za szkolenie tłumaczy w posługiwaniu się narzędziami CAT.

Korpusy językowe, definiowane najprościej jako zbiory żywego materiału językowego celem analizy wybranych zagadnień lingwistycznych, stały się już nieodłącznym elementem współczesnego językoznawstwa akademickiego, ale wciąż pozostają niedocenionym narzędziem w warsztacie tłumaczy specjalistycznych. Praktyczne zastosowanie reprezentatywnych korpusów dostarcza cennych informacji terminograficznych, frazeologicznych i stylistycznych, zwłaszcza gdy brak pod ręką wiarygodnych słowników lub innych materiałów referencyjnych opracowanych pod kątem określonej tematyki. W dobie postępującej informatyzacji warsztatu tłumacza projektowanie i budowanie własnych korpusów jest jak najbardziej wykonalne, a przede wszystkim bardzo korzystne dla ogólnie rozumianej jakości przekładu nawet najbardziej doświadczonych tłumaczy zawodowych.

Podstawy praktycznego językoznawstwa korpusowego na przykładzie tłumaczeń naukowo-technicznych (EN-PL)

Piotr Burmann
Biuro Komunikacji Technicznej

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego na specjalizacji język angielski i zastosowania komputerowe. Tłumacz naukowo-techniczny (EN<>PL) na własnej działalności od siedmiu lat, na co dzień pracujący z tekstami m.in. z dziedziny energetyki konwencjonalnej, elektrotechniki i automatyki.

Przedstawienie sposobów na organizację współpracy kilkunastoosobowego zespołu na podstawie własnych obserwacji tego zespołu w działaniu z pozycji jego lidera. Prezentacja nie stanowi instrukcji ani poradnika, jest raczej pomyślana jako przyczynek do przemyśleń, dyskusji i tworzenia własnych wariantów. Omówiona zostanie geneza powstania zespołu i przyjętego modelu działania, podstawowe dane obrazujące skalę jego wielkości i możliwości. Zaprezentowane zostaną źródła skuteczności i różnic między pracą zespołu spajanego głównie więzami nieformalnymi a zespołu hierarchicznego w modelu korporacyjnym. Zostaną omówione wady i zalety pracy grupowej na przykładzie zespołu działającego w elastycznej, rozproszonej strukturze.

Lokalizacyjny Dream Team w akcji – studium przypadku

Piotr Domański
Euron

Od 1998 w branży lokalizacyjnej. Z niejednego pieca lokalizacyjnego chleb jadł;-) Praktyk znający lokalizację zarówno od strony klienta - biura tłumaczeń - jak i podwykonawcy - freelancera i organizatora zespołów zadaniowych. Lider zespołu lokalizacyjnego.

Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w branży tłumaczeniowej. Czy w związku z tym tłumaczenia maszynowe zastąpią człowieka? Czego może obawiać się tłumacz i adept zawodu? Na jakie trudności może napotkać? Czym jest postedycja i jak ją poprawnie wykonać? Zapraszam do wzięcia udziału w dyskusji na temat przyszłości branży tłumaczeniowej i możliwości jakie dają nam tłumaczenia maszynowe.

 

Prezentacja skierowana jest zarówno do doświadczonych tłumaczy, jak i adeptów zawodu, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z tłumaczeniami.

Przejść na ciemną stronę mocy? Czyli: Łódź o nazwie tłumaczenia maszynowe odpływa. Kto z nas zdąży do niej wsiąść?

Areta Kempińska
BIRETA Professional Translations

Absolwentka Filologii Angielskiej i Centrum Studiów Amerykanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 roku tłumacz pisemny i ustny języka angielskiego. Od 2002 roku współwłaścicielka (managing partner) Biura Tłumaczeń Bireta. Koordynuje pracę działu tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz działu realizacji projektów. Specjalizuje się również w budowaniu długotrwałych relacji z Klientami i odpowiada za sprawy związane z zapewnieniem wysokiej jakości wykonywanych usług.

Zachłyśnięci nowoczesnymi technologiami nie zauważamy, że często coś, co nowe, czerpie garściami z osiągnięć wieków i myśli, które mają więcej lat niż żółwie z Galapagos. Używamy na co dzień założeń, które powstały, gdy elektryczność stanowiła odpowiednik dzisiejszych losów na Marsa. Naukowcy jednak wciąż ochoczo pytają „o, a do czego służy ten przycisk?”, często stosując rozwiązanie z jednej dziedziny w drugiej. Tak rodzą się genialne pomysły, tak powstają wynalazki, tak stare koncepcje wracają w wielkim stylu (jak heroina w Pulp Fiction). Wynalazki i technologie ostatnich lat – w tym technologie tłumaczeniowe - tworzą ciągłość ze światem maszyn parowych, cylindrów i sukni z egzoszkieletami. Zanim polecimy na Marsa, by tam przesyłać pliki w Excelu do tłumaczenia, spróbujmy zerknąć, gdzie jesteśmy, skąd przychodzimy i mniej więcej gdzie zawędrujemy. Nic nam to nie da, ale prawdopodobnie będzie to fascynująca przygoda.

Od troglodytów do kosmitów, czyli krótka historia technologii tłumaczeniowych

Agenor Hofmann-Delbor
Localize.pl

Doktor nauk technicznych w zakresie informatyki. Od 2003 roku aktywny uczestnik branży tłumaczeniowej w Polsce, wykładowca akademicki, autor licznych kursów edukacyjnych, przewodników i artykułów z zakresu narzędzi CAT i lokalizacji oprogramowania, konsultant, certyfikowany trener i wdrożeniowiec. W branży z sukcesami pracował w różnych rolach: inżyniera lokalizacji, testera lokalizacji oprogramowania, tłumacza, szkoleniowca, koordynatora działu informatycznego, kierownika projektów, dyrektora ds. rozwoju, dyrektora sprzedaży, organizatora konferencji i wielu, wielu innych. Założyciel firmy Localize.pl. Pomysłodawca i organizator jednej z największych cyklicznych europejskich konferencji branżowych „The Translation and Localization Conference” oraz „Konferencji tłumaczy”. Administrator grupy facebookowej „TŁUMACZENIA”. Współautor wydanej przez Helion SA książki „Programiści i tłumacze: wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania”. Prywatnie muzyk poruszający się w przestrzeni soulu i bluesa.

Warsztat tłumacza uległ drastycznym zmianom od wypuszczenia na rynek pierwszych edytorów tekstu. Późniejsze powstanie narzędzi CAT jeszcze bardziej przyspieszyło tempo zmian. Jednak idea wyższości tłumaczenia wykonanego bez pomocy takich programów jest wciąż popularna wśród tłumaczy. Znajduje to także swoje odzwierciedlenie, kreowane świadomie lub nie, w systemie edukacji wyższej. Analiza programów studiów na polskich uniwersytetach wskazuje jasno na ogólnie słaby poziom kształcenia w zakresie obsługi narzędzi CAT. Ma to przykre konsekwencje dla przyszłych tłumaczy – wkraczają oni na rynek pracy nieświadomi ułatwień, jakie te narzędzia wprowadzają do codziennej pracy. Przez ten brak zrozumienia CAT bywają niechętni do pracy w systemach tego typu i trudniej ich przekonać do rozliczenia na podstawie dopasowań (tzw. matches).  Powstaje więc konflikt interesów i ideałów w zetknięciu z bardziej świadomymi biurami tłumaczeń, które dążą do większej kontroli nad projektami poprzez stosowanie rozwiązań związanych z AI. Przepaść między oczekiwaniami rynku a kompetencjami tłumacza jest niezaprzeczalna. Celem naszego wystąpienia jest zaprezentowanie statusu kształcenia w zakresie obsługi narzędzi CAT oraz zasugerowanie zmian, które poprawią pozycję tłumaczy na rynku.

Epoka AI w praktyce tłumacza a obecny system edukacji - wraz z M. Ochmańską

Mark J Hunt,
eCORRECTOR Ltd

Współzałożyciel firmy eCORRECTOR, uzyskał tytuł Bachelor of Science w dziedzinie farmacji w King's College London oraz doktorat w dziedzinie farmacji w Trinity College, University of Cambridge. Jego habilitacja została przyznana w Instytucie Nenckiego. Mark ma na koncie wiele publikacji i recenzji z dziedziny biomedycyny i jest w pełni świadomy wysokich standardów wymaganych w artykułach naukowych.

Dr Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji nazwał RODO aktem inteligentnym.

Czy to nowa forma sztucznej inteligencji? Niestety nie taka inteligencja, która sprzyja tłumaczom w codziennej pracy. Podczas prelekcji przedstawimy najważniejsze problemy dla tłumaczy związane z wdrożeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Naświetlimy stan prawny na dzień konferencji i wpływ przepisów wykonawczych na działalność tłumaczy. Omówimy także postęp prac nad poradnikiem i kodeksem postępowania, prowadzonych w ramach Programu Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient. Przeanalizujemy potrzeby tłumaczy w zakresie rozwoju technologii spełniającej wymogów rozporządzenia i zastanowimy się wspólnie ze słuchaczami nad

rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi, które

mogą ułatwić życie i pracę tłumacza.

RODO - akt inteligentny?

Partnerzy programu Profesjonalny Tłumacz - Świadomy Klient

„Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” to kampania informacyjna skierowana zarówno do tłumaczy i biur tłumaczeń, jak i do odbiorców usług tłumaczeniowych. Jest wspólną inicjatywą organizacji branżowych zrzeszających i wspierających tłumaczy.

Więcej: strona programu

Tradycyjne podejście do ochrony praw własności intelektualnej i ich naruszeń na gruncie rewolucji technologicznej dokonującej się w branży tłumaczeniowej nie daje podstaw do udzielenia odpowiedzi na pytania o zakres wzajemnych praw, obowiązków i odpowiedzialności uczestników procesu tłumaczeniowego. Konieczne jest przedefiniowanie dotychczasowych pojęć i wypracowanie nowych rodzajów regulacji prawnych w skali globalnej, europejskiej i krajowej. Prawa własności intelektualnej do rezultatów tłumaczenia maszynowego i pamięci tłumaczeniowych to temat nadal mało zbadany, a posiadający olbrzymie znaczenie praktyczne. W tym kontekście dokonana zostanie również uproszczona analiza regulaminów świadczenia usług kilku najpopularniejszych systemów MT.

Prawa własności intelektualnej w kontekście tłumaczeń maszynowych i pamięci tłumaczeniowych

Wojciech Wołoszyk
IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o.

Prawnik-lingwista, tłumacz prawniczy oraz weryfikator tłumaczeń prawniczych. Współpracuje z Europejskim Bankiem Centralnym, Trybunałem Sprawiedliwości UE, Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Współzałożyciel i prezes spółki IURIDICO Legal & Financial Translations. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i problematyki terminologicznej. Blogger i szkoleniowiec.

...

I bardzo ciekawa prelekcja :)

Tajemniczy prelegent!

...

Opis zajeć:

- Ogólne informacje o specyfice przekładu audiowizualnego.

- przykład źle i dobrze zrobionych napisów do krótkiego materiału.

- demonstracja, jak działa program do rozstawiania napisów.

- ewentualnie krótka próba pracy grupowej.

Tłumaczenie filmów - czym to się je?

Magdalena Balcerek

Magdalena Balcerek tłumaczy filmy już od ponad 25 lat. Uczyła się od specjalistów z dawnego Studia Opracowań Filmów, wiele lat współpracowała z pierwszym prywatnym legalnym studiem opracowań, ITI Film Studio. Tworzyła teksty dla lektorów i napisy dla wszystkich dużych telewizji w Polsce, do kin i dla dystrybutorów DVD. Uczyła się także w Berlinie, wymieniała doświadczenia z autorami napisów z wielu krajów i naukowcami badającymi ten temat. W ITI pomagała doszkolić wielu znanych dziś autorów napisów. Przez kilka lat prowadziła kursy napisowe pod egidą Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych, którego była wiceprezeską przez osiem lat. W ramach prac AVTE (audiovisual Translators Europe) nie tylko lobbowała w Brukseli w sprawie ochrony prawnej tłumaczy audiowizualnych, ale także zaczęła prace nad europejskim standardem napisów. Obecnie prowadzi zajęcia z napisów na studiach podyplomowych na SWPS, jako autorka współpracuje z kilkoma studiami i telewizjami. Brała udział w uruchamianiu pierwszego polskiego programu do napisów, Edlist. Ma nadzieję pomóc w rozwijaniu nowej wersji, tak, aby tłumacze audiowizualni otrzymali narzędzie, promujące wysoką jakość.

Prelekcja brytyjskiego prawnika, który w swojej codziennej pracy w kancelarii styka się z tłumaczonymi w Polsce dokumentami. Steve Terret omówi często występujące w tłumaczonych dokumentach błędy, wynikające z nieznajomości różnic między brytyjskim a polskim systemem prawnym. Błędy te, na pierwszy rzut oka nieznaczne, mogą powodować poważne konsekwencje prawne i/lub podatkowe. Zapraszamy na ciekawe spotkanie z doświadczonym prawnikiem (znającym podstawy prawa polskiego), który chętnie odpowie na wszelkie pytania terminologiczne. Na prelekcję zaprasza Szkoła dla tłumaczy TexteM.

Dlaczego service contract jest niewłaściwym tłumaczeniem umowy zlecenia i kilka innych ciekawych zagwozdek terminologicznych na styku prawa brytyjskiego i polskiego.  

Stephen Terrett

Dr Stephen Terrett jest dyrektorem i starszym wykładowcą w British Law Centre, wspólnym przedsięwzięciu zorganizowanym przez Juris Angliae Scientia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim i zatrudniającym wykładowców z University of Cambridge. Obok Uniwersytetu Warszawskiego wykłada w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Współpracuje z kancelarią SSW. 

Opowiem o tym, co to właściwie jest UX (user experience), dlaczego ta koncepcja staje się ostatnio tak popularna i dlaczego to nie tylko moda ani marketingowy buzzword. Wyjaśnię, dlaczego UX dotyczy tłumaczy, jakie aspekty UX powinniśmy uwzględniać w naszej pracy i w jaki sposób. Omówię to na realnych przykładach związanych z tłumaczeniem i lokalizacją i podpowiem, jak radzić sobie z typowymi problemami pojawiającymi się na styku tłumaczenia, projektowania i użyteczności (język umów, język instrukcji, lokalizacja oprogramowania, język interakcji, problem genderu, kwestie dostępności, tłumaczenia na potrzeby urządzeń mobilnych itp.). Wspomnę też o UX w kontekście najpopularniejszych narzędzi wspomagających tłumaczenie i systemów do tłumaczenia maszynowego.

UX w tłumaczeniach – hit, kit czy mit?

Ewa Dacko
Tłumaczka

Od 15 lat tłumacz techniczny specjalizujący się w IT i nowych technologiach, inżynier od zarządzania, specjalistka od marketingu, grafik i projektant. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Studium Przekładu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierunku User Experience Design w SWPS. Pasjonatka UX i zastosowania tej koncepcji w każdym aspekcie życia. Może nie twierdzi, że UX jest odpowiedzią na wszystkie problemy, ale gorąco wierzy, że pomaga rozwiązać wiele z nich. Ma dwa koty i spore stadko CAT-ów.

Video remote interpreting (VRI) lub video relay services (VRS) to usługi tłumaczenia na odległość, z których korzystają osoby głuche na całym świecie. W pierwszym przypadku tłumaczenie jest wykonywane przez tłumacza znajdującego się poza miejscem, w którym zachodzi sytuacja komunikacji. W drugim, wszyscy uczestnicy tłumaczonej komunikacji znajdują się w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Oba rodzaje usług tłumaczenia na odległość są dostępne w Polsce. Stanowią wciąż jeszcze stosunkowo mało znany, rozwijający się segment rynku tłumaczeń. Technologie VRI i VRS niewątpliwie przyczyniają się do zwiększenia dostępności osób głuchych do różnych sfer życia. Nie znaczy to jednak, że stanowią panaceum na wszystkie bolączki tłumaczeniowe głuchych. Poza oczywistymi korzyściami, ich zastosowanie wiąże się bowiem z różnorakimi ograniczeniami i wyzwaniami. Przy okazji omawiania tematu tłumaczenia na odległość nasuwają się zatem pytania o to, czym charakteryzuje się tłumaczenie na odległość w porównaniu z tłumaczeniem tradycyjnym, czyli takim, w którym tłumacz fizycznie uczestniczy? Kto i w jakich sytuacjach korzysta z tego typu tłumaczenia? Jak usługi tłumaczenia na odległość oceniają ich odbiorcy, a co mają o nich do powiedzenia wykonujący je tłumacze? Odpowiedzi na te pytania udzielę w swojej prezentacji. Będą one oparte na wywiadach przeprowadzonych z głuchymi odbiorcami tłumaczeń na odległość oraz tłumaczami pracującymi w firmach świadczących takie usługi w Polsce. Odniosę się przy tym do doświadczeń środowisk osób głuchych i tłumaczy języków migowych z zagranicy, jak również międzynarodowych badań naukowych w tym zakresie.

Usługi tłumaczenia na odległość - dostępność dla głuchych, wyzwanie dla tłumaczy

Aleksandra Kalata-Zawłocka

Doktor językoznawstwa, od 2015 roku adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Od wielu lat z dużym zaangażowaniem wspiera rozwój i profesjonalizację zawodu tłumacza języka migowego w Polsce. Zainicjowała m.in. wprowadzenie standardów etycznych i zawodowych w społeczności tłumaczy Polskiego Języka Migowego. Propagatorka idei tłumaczenia w "teamie" oraz tłumaczenia w wykonaniu głuchych tłumaczy. Trenerka tłumaczy języka migowego, autorka publikacji dotyczących przekładu języka migowego, badaczka specjalizująca się dziedzinie translatoryki migowej.