Raport branżowy TLC

Aktualizacja: 8 lip 2019

Tutaj można pobrać raport branżowy TLC w języku angielskim.


Wprowadzenie


Od lat jednym z głównych tematów poruszanych w branży jest próba zaobserwowania obecnych trendów i wyciągania z nich wniosków. Rynek tłumaczeń jest jednak bardzo zróżnicowany, pełen różnych dziedzin, podejść i pomysłów.


Dobrym odwzorowaniem rynku stała się mieszana grupa uczestników i fanów konferencji Translation and Localization Conference, skupiająca freelancerów, przedstawicieli biur, korporacji, nabywców tłumaczeń i pracowników organizacji publicznych. To właśnie ten świat tłumaczeń w pigułce, bez faworyzowania jednej czy drugiej grupy, stał się dla nas inspiracją do przygotowania raportu branżowego. Chcieliśmy by dotyczył różnych grup, pokazywał różne spojrzenia i był dostępny zupełnie za darmo. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w ankiecie – to dzięki Waszym głosom było możliwe przygotowanie raportu.


Ankieta wyszła poza przestrzeń konferencji i cieszymy się, że jest w Twoich rękach.


Agenor Hofmann-Delbor
Zasady udostępniania raportu


Niniejszy raport publikujemy za darmo. Możesz dowolnie korzystać z jego zawartości, z wyłączeniem logotypu TLC Conferences, którego użycie prosimy każdorazowo z nami konsultować. Dane, wykresy, komentarze można dowolnie wykorzystywać, udostępniać i wykorzystywać w innych materiałach.. Każdorazowo wymagamy jednak tzw. uznania autorstwa, czyli wzmianki o źródle danych wraz z nazwą raportu i stroną, na której jest opublikowany. Nie jest dozwolone publikowanie raportu na innych stronach. W przypadkach niejednoznacznych prosimy o kontakt pod adresem info@translation-conference.com.


Nie bierzemy odpowiedzialności za użycie danych lub naszych wniosków – są jedynie statystyczną reprezentacją, która ujawniła się po zebraniu wszystkich głosów. Informacje powinny być więc traktowane jako wskazówka lub pomoc do przemyśleń, nie zaś jako główna przesłanka biznesowa.Polityka prywatności i dane wykorzystane w raporcie


Wszystkie zebrane dane zostały zanonimizowane i nie stanowią danych osobowych. Nie przechowujemy też żadnych innych śladów udziału w ankiecie. Do udziału w ankiecie nie było też wymagane podawanie żadnych danych osobowych. Raport dostępny jest do pobrania na stronie konferencji Translation and Localization Conference (https://www.translation-conference.com/tlc-industry-report ). Polityka prywatności strony opisana jest pod adresem: https://www.translation-conference.com/privacy-policy


O ankiecie


Badanie rynku realizowane było za pomocą formularza na stronie konferencji TLC 2019. Ankieta uruchomiona była w dwóch turach: od 18 do 27 marca w związku z tegoroczną edycją konferencji oraz 3 do 23 czerwca 2019. Niniejszy raport branżowy stanowi połączenie wyników z obu tur zbiórki danych.


Zebrano łącznie 303 odpowiedzi. Jesteśmy za nie niezmiernie wdzięczni – dziękujemy!

Uczestnicy ankiety mieli możliwość określenia swojej roli w branży, co w zamierzeniu miało ułatwić późniejszą analizę danych. Dostępne były następujące warianty:


 • Freelancer

 • Translation agency employee

 • Translation agency owner

 • Translation buyer

 • Translation department employee in a corporation

 • None of the above

 • Prefer not to answer

Międzynarodowe badanie


W badaniu rynkowym uczestniczyły osoby z 46 krajów. Pełna lista znajduje się poniżej:

 • Afghanistan

 • Algeria

 • Argentina

 • Austria

 • Azerbaijan

 • Barbados

 • Belarus

 • Belgium

 • Brazil

 • Bulgaria

 • Cameroon

 • Croatia

 • Czech Republic

 • Denmark

 • Egypt

 • Finland

 • France

 • Georgia

 • Germany

 • Greece

 • Ireland

 • Italy

 • Korea, South

 • Kyrgyzstan

 • Latvia

 • Libya

 • Lithuania

 • Macedonia

 • Malta

 • Moldova

 • Morocco

 • Netherlands

 • Norway

 • Poland

 • Portugal

 • Romania

 • Russia

 • Serbia

 • Slovakia

 • South Africa

 • Spain

 • Sweden

 • Turkey

 • Ukraine

 • United Kingdom

 • United States


Choć TLC od wielu lat swoją bazę ma w Polsce, ponad 57% respondentów ankiety nie pochodziła z Polski. W późniejszym fragmencie zwrócimy uwagę na geograficzne zależności związane z niektórymi odpowiedziami na pytania z ankiety.Kształt ankiety


Tworząc ankietę, chcieliśmy zadbać o jej otwarty charakter, jednocześnie jednak próbując uzyskać możliwie najbardziej klarowne odpowiedzi. Musieliśmy jednak przygotować rdzeń, który nie będzie narzucać konwencji, ale jednocześnie odniesie się do słonia w pokoju, czyli trendów związanych z NMT, przejęciami i zmianami rynkowymi. Uczestnicy ankiety zgłaszali również swoje propozycje odpowiedzi, którym przyjrzymy się w osobnym rozdziale.

Ankieta skonstruowana była następująco:


1. What opportunities will the nearest future bring about for translation agencies?-

 • Additional revenue from additional services to clients (i.e. language consulting).

 • More volume by machine translation revising (aka post-editing).

 • Mergers and acquisitions.

 • Cost cuts by automation of the translation chain.

 • Better translation memory leverage by building private linguistic resources.

 • Other value

2. What threats will the nearest future bring about for translation agencies?-

 • Price pressure – aggressive competition and lowering margins.

 • Lack of trained professionals on the market.

 • Unstable quality of machine translation.

 • Other value

3. What opportunities will the nearest future bring about for freelancers?-

 • Specializing in narrow area or domain of translation.

 • Moving to a similar industry, such as technical communication.

 • Increasing efficiency of matching, repairing suggestions, automated editing, etc. in modern tools.

 • Learning to review (aka post-edit) the modern machine translation where errors are not easy to spot.

 • Other value

4. What threats will the nearest future bring about for freelancers?-

 • Price pressure – aggressive competition and lowering margins.

 • Lowering demand for human translation in comparison to machine translation.

 • Unstable economy or global geopolitical trends.

 • Other value

5. How should we prepare for working with NMT (Neural Machine Translation)?-

 • Get a training regarding working with NMT.

 • Train your own MT engine.

 • Test various NMTs available on the market and plug-ins available for CAT tools.

 • Other value

6. What trend will play the greatest role in the nearest future?-

 • Machine translation and A.I.-based work.

 • Monetization of linguistic resources (i.e. keeping track of the ownership of each TM segment and paying per usage).

 • Changes in the demand for business languages due to people migration and global economy.

 • Other value

Inne przetwarzane informacje


Zbieraliśmy też opcjonalne dane, które pomogły nam tworzyć kategorie odpowiedzi i przyglądać im się z różnych perspektyw:

 • Who are you?

 • What country are you from?

 • E-mail

 • Country

 • Browser

 • Referrer

Analiza: What opportunities will the nearest future bring about for translation agencies and freelancers?


W naszej analizie skonsolidowaliśmy odpowiedzi udzielone przez obie grupy. Szukamy szans i nadziei dla branży widzianej z kilku perspektyw.


Dla biur zaproponowaliśmy:


 • Additional revenue from additional services to clients (i.e. language consulting).

 • More volume by machine translation revising (aka post-editing).

 • Mergers and acquisitions.

 • Cost cuts by automation of the translation chain.

 • Better translation memory leverage by building private linguistic resources.

 • Other value


Freelancerzy mogli wybierać spośród następujących pomysłów:


 • Specializing in narrow area or domain of translation.

 • Moving to a similar industry, such as technical communication.

 • Increasing efficiency of matching, repairing suggestions, automated editing, etc. in modern tools.

 • Learning to review (aka post-edit) the modern machine translation where errors are not easy to spot.

 • Other value


Wyniki:

To jednak dane zebrane wśród wszystkich respondentów razem, czyli jest to spojrzenie mieszane, społeczności freelancerów, biur, firm itd. Spójrzmy, jak będzie to wyglądać, jeśli spytamy wyłącznie właścicieli biur:

Wygląda więc na to, że rynek zerka na postedycję bardzo podobnie jak właściciele biur. Duży rozdźwięk pojawia się jednak w kolejnych punktach. Automatyzacja jest dla właścicieli biur nadal świętym Graalem branży tłumaczeniowej i tu nadal upatrują źródeł oszczędności bardziej niż średnia rynkowa. Zgodnie z oczekiwaniami właściciele biur również bardziej przychylnie (jako na szansę) patrzą na temat przejęć i fuzji. Jeśli jednak spojrzymy na problem fuzji geograficznie i zawęzimy grupę respondentów tylko do Europy Zachodniej, okazuje się, że jest to perspektywa, z którą nadzieje wiąże znacznie mniejsza liczba firm.

Czy wynika to z dojrzałości rynku i jego mniejszej dynamice niż w innych regionach świata? Możemy jedynie przypuszczać, ankieta nie daje odpowiedzi na to pytanie.Komentarze uczestników (szanse-biura) w otwartych punktach:


Bardzo niewielu (0,02%) respondentów wymieniło inne pomysły, które można traktować jako szanse rynkowe. Wśród nich były:

 • “Opportunity to inform clients of the actual way MT and other technologies can contribute to the translation process, begin developing solid cost models, i.e., switch away from wordcount-based pricing to hourly and project-based fees (like in any other professional industry)”

 • “Higher revenued thanks to increased translation pace via pemt”

 • “More content to translate by growing end-user demands.”

 • “Tenders for public sector”


Spójrzmy teraz na perspektywę freelancerów i zadajmy pytanie o szanse:

Jest to prawdopodobnie pierwszy przypadek, w którym postedycja (uwaga, chodzi tu już o inny proces niż postedycja znana z prac z silnikami SMT, więc bardziej MT Review) wyszła na prowadzenie i stanowi obecnie pomysł nr 1 na rozwijanie kariery freelancera. Prawie 2/3 respondentów uznała to za temat równie istotny co specjalizację, dotychczasową królową wszelkich branżowych ankiet.

Co ciekawe, prawie połowa freelancerów nadal wierzy, że da się więcej wycisnąć z narzędzi CAT. Warto też zwrócić na uwagę, że ponad 75% respondentów w ogóle nie myśli o zmianie zawodu na pokrewny. Wygląda więc na to, że branża tłumaczeniowa nadal wierzy w… branżę tłumaczeniową.Komentarze uczestników (szanse-freelancerzy) w otwartych punktach:


Wśród odpowiedzi, które wróciły do nas z komentarzem (własną propozycją) kilka wartych jest odnotowania:

 • Finding another job, as the industry cannot see the need to pay the translators reasonable money (od autora: najwyraźniej komentarz pisał reprezentant 25-procentowej mniejszości)

 • Copywriting and transcreation and focus on quality translations

 • Bill for professional services by the hour/project, at rates that reflect professionalism, education, and experience

 • Proving their expertise in areas that machines are yet unable to compete in (transcreation, marketing translation, etc.)

 • Specializing in transcreation and language consulting

 • Consultancy; Checking quality of MT and human translations (prior to adding to corpus); Cultural consultancy; ...

 • Providing human added value: imagination, creativity (i.e. transcreation, transcopywriting); more translation/interpreting for obscure languages; new professions like language archeologist, pronunciation trainer for machines, etc.

Słowo klucz, które przewija się w odpowiedziach – kreatywność i wyobraźnia. Być może jednym z obszarów badań powinno być to, do jakiego stopnia da się te umiejętności (talenty?) wykształcić lub wyćwiczyć.Analiza: What threats will the nearest future bring about for translation agencies and freelancers?


Czego się boją biura? Jakie wyzwania widać na horyzoncie?

Ten wykres daje niepokojący obraz branży: 4 na 5 biur czuje się zagrożona z powodu wojen cenowych i spadającej marży! Jednocześnie ponad połowa respondentów nadal nie czuje się pewnie odnośnie do jakości silników tłumaczenia maszynowego. Jednocześnie jest oczywiste, że w dobie spadających lub zamrożonych stawek jedynie inwestowanie we wdrażanie MT daje biurom szansę na przetrwanie w świecie dużych wolumenów. Widać więc, że wcale nie jest to inwestycja dokonywana z pełnym przekonaniem.

Ponad połowa osób, które wzięły udział w ankiecie nie ma też poczucia, że na rynku brakuje nowych tłumaczy. Jest to zadziwiające o tyle, że ogromna liczba dużych firm tłumaczeniowych rekrutuje niemal non-stop, a uczelnie każdego roku opuszczają tysiące nowych tłumaczy.


A czego boją się freelancerzy?

Też spadających spadek i presji cenowej. I to nawet bardziej niż biura. Maszyny (w rozumieniu MT) są wciąż widziane jako konkurencja przez ponad połowę freelancerów. Choć utarło się mówić, że wejście MT zwiększa całościowy wolumen tłumaczeń w branży i tworzy popyt na tłumaczenia, freelancerzy nie mają w większości takiego poczucia.

Widać również przekonanie o niedużym wpływie sytuacji geopolitycznej na życie tłumacza. Prawie 70% osób nie obawia się, by czynniki spoza branży miały wpływ na ich pracę.


Komentarze uczestników (biura) w otwartych punktach:

 • "further lowering of translation quality resulting from neglecting the need for providing quality from properly paid professionals”

 • "The risk of attracting poor translation/translators by bowing to clients' demands for cost-cutting."

 • "less volume due to self-made translations"

 • "Customers organizing translation services themselves or through freelancers based on networking"

 • "Need to invest money to keep up with machine translation and other automation, may make it difficult for agencies with certain profiles to survive"

Dwa interesujące wątki pojawiły się w komentarzach – temat obniżania wymogów jakościowych (całkiem niedawno temat jakości był tematem nr jeden w branży, ale wydaje się nie mieć już siły przebicia) oraz tego, kto świadczy tłumaczenia. Ankieta pominęła w ogóle temat crowdsourcingu oraz tłumaczeń amatorskich, a jest to niewątpliwie jeden z nowych kierunków, które mogą tworzyć dla tłumaczy nieznaną i trudno mierzalną konkurencję.


Analogicznie, komentarze freelancerów:

 • "Lower output due to prevalence of client-made, inefficient CAT tools"

 • "poor MT quality"

 • "Generally, lowering market demand for good quality texts."

 • "Many promising quality they do not deliver, but with time these are filtered out by customers who care."

 • "Including translator into the chain of post-editing instead of classical human translation from the scratch."

 • "Fixing compromised translations made by budget-focused inexperienced vendors"

 • "rates below costs - no margin - being used and manipulated by agencies who won big contracts - forcing freelancers to cover the startup costs if they want to be on the team - forcing freelancers to disclose their other clients"

 • "Tools and technologies change too fast to follow and benefit from their features."

 • "For those who are not fans of automation in translation, they may run into difficulties in certain sectors"

Komentarze freelancerów są więc niemal identyczne z tymi, które przed chwilą pokazały biura. Jakość jako coraz częściej pomijany aspekt, omiijanie profesjonalistów jako oczywistego wyboru przez nabywców tłumaczeń, automatyzacja – oto główne obawy, które wybrzmiewają z ankiet.Analiza: How should we prepare for working with NMT (Neural Machine Translation)?


A teraz słoń w pokoju. Nie da się dziś patrzeć na rynek tłumaczeniowy z pominięciem rewolucji, która od 2 lat aktywnie zmienia rynek. NMT jest wszędzie. Jest też w ankiecie branżowej TLC. Pytanie nie brzmi już czy, ale jak.

I właśnie o to zapytaliśmy. Co zrobić, aby przygotować się do pracy ze słoniem… erm, tzn. z silnikami NMT.

Co 20 respondent ma swój własny pomysł na to, jak się przygotować do pracy z silnikami NMT. Ponad 2/3 jednak uważa, że najlepszy sposób to po prostu przeszkolić się z pracy z takimi systemami, a niemal tyle samo osób uważa, że warto też przetestować wtyczki dostępne do narzędzi CAT. Ogromna większość respondentów nie widzi sensu w trenowaniu własnego silnika NMT. Dotyczy to jednak wszystkich grup razem. Jeśli spojrzymy wyłącznie na klientów korporacyjnych i właścicieli biur, wygląda to inaczej- jeśli bierzemy pod uwagę wyłącznie biura i nabywców tłumaczeń, ponad 43% odpowiedzi sugeruje trenowanie swojego własnego silnika. Widać więc, że NMT jest postrzegane jako rozwiązanie drogi i korporacyjne, co –zapewne nie zawsze słusznie – skazuje freelancera na rolę odbiorcy usługi.


Niektóre komentarze uczestników w otwartych punktach:

 • "you're not working with NMT yet?! ;)"

 • "go on building its own \NMT\ with specific alignments not yet integrated in NMT tools"

 • "work on the skills that the NMT can't offer - improve linguistic fluency and creativity"

 • "Nothing, it is a separate market"

 • "Investigate the advantages and disadvantages and use the information to provide that which NMT cannot."

 • "Move away from translations for which NMT can be used."

 • "Avoid by focusing on Transcreation and writing."

Popularnym komentarzem było „Nie wiem co zrobić w sprawie NMT”. Były też komentarze, by omijać szerokim łukiem wszystko, co ma coś wspólnego z NMT. Odpowiedzi pokazują najpopularniejszy pomysł na to, jak zareagować na tę zmianę rynkową to poszukanie obszarów i umiejętności, w których NMT jeszcze sobie nie radzi. I skoncentrowanie się na nich. Nie pojawił się ani jeden komentarz spośród kilkuset ankiet, który ignorowałby pojawienie się NMT i jego wpływ na rynek. Nikt już nie udaje, że to tylko jedna z chwilowych mód w świecie tłumaczeń.Analiza: What trend will play the greatest role in the nearest future?


Last but not least – co nas czeka? Nasi respondenci już wiedzą:

Bezdyskusyjnym królem dyskusji jest AI i MT. Czy nam się to podoba, czy nie, rynek tym żyje i ten trend nie wydaje się słabnąć. Nadal na horyzoncie nie widać innego trendu, który wzbudzałby jednocześnie tyle ekscytacji, obaw i zamieszania. Ostatnie dwa lata wywróciły rynek tłumaczeń do góry nogami. Czas nauczyć się chodzić na rękach?Bonus

Skoro te dane też zebraliśmy… to, czemu nie? Oto z jakich przeglądarek korzysta branża tłumaczeniowa wg ankiety TLC Industry Report 2019:

Najwyraźniej Edge nie jest w stanie przyciągnąć tłumaczy.


Komentarze i kontakt z nami.


Dziękujemy za lekturę. Nasze pierwsze podejście do branżowego raportu pokazało, że wiele tematów nie jest jednoznacznych. Niektóre poglądy giną w tłumie, inne krystalizują się w bardzo wyselekcjonowanych grupach. Ankieta i wszystkie komentarze, które wraz z nią spłynęły są dobrym obrazem rynku A.D. 2019. A może i 2020? Przekonamy się już za pół roku.

Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby należycie zebrać i zinterpretować dane, ale nie możemy wykluczyć pomyłek. Jeśli więc widzisz oczywisty błąd, napisz do nas, a obiecujemy poprawić raport i opublikować jego zaktualizowaną wersję. Jeśli masz pomysły na kolejną edycję raportu, będziemy wdzięczny za wszelkie sugestie. Najłatwiej skontaktować się z nami można pisząc pod adres info@translation-conference.com.Podziękowania:


Anna Lewoc, Tomasz Zarzycki, Jacek Mikrut, uczestnicy konferencji TLC 2019, Localize.pl, Textem, Wojciech Froelich, Argos Translations Team.

321 wyświetlenia