POPRZEDNIE KONFERENCJE

Prelegenci KT2018

Katarzyna Kłosińska, Magdalena Balcerek, Magdalena Ochmańska, Mark J Hunt, Stephen Terrett, Piotr Burmann, Ewa Dacko, Piotr Domański, Aleksandra Kalata-Zawłocka, Wojciech Wołoszyk, Areta Kempińska, Agenor Hofmann-Delbor

Materiały z KT2018

Zdjęcia z KT2018

Zdjęcia z networkingu KT2018

Prelegenci KT2017

 

Ewa Skórska-Filip, dr Janusz Mrzigod, Katarzyna Lanucha, Ryszard Chojnowski, Łukasz Mrzygłód, Monika Ordon-Krzak, Irmina Daniłowska, dr Edward Sędzielorz, Joanna Maria Spychała, Leszek Król, dr Wojciech Figiel, Bernard Kinow, Diana Jankowiak, Stefanie Bogaerts, Irmina Daniłowska, Aleksander Szojda-Pallado, Ewelina Nowacka, Izabela Radomska, Agenor Hofmann-Delbor, Marta Stelmaszak Rosa, Marek Albin, Agnieszka Hein, Eva Hussain, Jerzy Czopik, Michał Kuśmirek,  prof. Jerzy Bralczyk

Materiały z KT2017

Zdjęcia z KT2017

Zdjęcia z networkingu po KT2017

Zdjęcia z KT2016

Zdjęcia z KT2015

Autorem wszystkich zdjęć jest Tomasz Zarzycki, chyba że zaznaczono inaczej.