MOTYW PRZEWODNI KT2019

Tłumaczenia na fali zmian

Świat tłumaczeń nigdy wcześniej nie ulegał tak dynamicznym przeobrażeniom. Każdy rok przynosi nowe pomysły, rozwiązania, szanse i zagrożenia dla dotychczasowego modelu pracy tłumaczy i biur. Jednocześnie w tak dynamicznie komunikującym się świecie rola tłumacza jest nie do przecenienia. Kunszt językowy, znajomość kultury i jej niuansów to wciąż obszar komunikacji, w której tłumacze stanowią elitę intelektualną nowoczesnego świata. Jak zatem łączyć zmianę z tradycją? Jak unosić się na fali wydarzeń i jak aktywnie jest współtworzyć? Jak odkrywać fascynujące gałęzie świata tłumaczeń i odnaleźć pomysły na rozwój swojej działalności? Prosimy o propozycje nawiązujące do motywu przewodniego, w jednym z kilku obszarów.

  1. Kreatywność językowa: jak ją szlifować, jak odkrywać talent do transkreacji, jak oferować, sprzedawać, świadczyć usługi kreatywne w świecie tłumaczeń

  2. Technologie: jak wdrażać, przygotowywać, stosować nowe technologie ze świata CAT, MT i inne.

  3. Komunikacja: jak tworzyć teksty, które niosą odpowiedni przekaz, jak stosować się do zasad komunikacji technicznej, jak być skuteczniejszym w tłumaczeniu mającym przynosić określony cel.

  4. Tłumaczenia w świecie uwarunkowań prawnych i organizacyjnych: przepisy, restrykcje, prawa autorskie, fuzje i przejęcia – świat, w którym zanurzony jest każdy profesjonalista w branży.

  5. Współpraca: jak wiosłować w tę samą stronę, jak tworzyć synergię w grupie zawodowej o nie zawsze wspólnych interesach, jak współpracować, dzielić się wiedzą i tworzyć przyjazną, otwartą branżę, dbając jednocześnie o etykę zawodową.

  6. Inny obszar, o ile jest powiązany z głównym motywem tematycznym konferencji.

Oczekiwany czas prelekcji to 60 minut. Możliwy jest również wariant 45 minut + 15 minut na pytania i dyskusję z salą.